Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://kauppa.waltti.fi och har uppdaterats 9.6.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation Annanpura Oy.

 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Möjlig att uppfatta: Svaga kontraster

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidorna har dåliga kontraster (WCAG 1.4.3)
  - Kontrastförhållandet mellan det vita produktnumret i varukorgen och den orangea sifferbakgrunden är 2,7:1.
  - Kontrastförhållandet mellan den grå standardtexten i inmatningsfälten och den vita bakgrunden är 4,4:1.

 • Hanterbar: Synlig sökväg saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tjänsten har inte synlig sökväg som indikerar användarens plats på webbplatsen. Synlig sökväg är ett kriterium på AAA-nivå som inte måste uppfyllas enligt lag. (WCAG 2.4.8)

Ge respons

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?  Berätta det för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär eller via e-post till: info(at)waltti.fi

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000